Pojištění odpovědnosti

Tzv. „pojištění na blbost“

Každý den se může stát nějaká škoda – rozbité okno, poškrabaný lak na automobilu zaparkovaném na parkovišti před supermarketem nebo vytopení souseda. Pojištění odpovědnosti Vás ochrání před drobnými i většími škodami, které se v životě běžně stávají.

Pojistěte se pro případ škody: 

  • v běžném občanském životě 
  • způsobené vaším zvířetem 
  • z držby budovy, stavby nebo bytu
  •  v souvislosti s rekreačními sporty
  • při organizované sportovní činnosti

Odpovědnost za škodu z výkonu povolání

Vychází z odpovědnosti každého zaměstnance za škody, které neúmyslně způsobí svému zaměstnavateli při plnění pracovního úkolu nebo v souvislosti s jeho plněním a to až do výše 4,5násobku svého platu. 

Pojištění se vztahuje na škody na zdraví, příp. životě, na majetku a ve formě finanční škody, přičemž odpovědnost za škody lze rozdělit do těchto kategorií:

  • obecná odpovědnost za způsobené škody způsobené neobratností apod.
  • odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, kdy zaměstnanec věděl o možnosti vzniku škody, ale tuto skutečnost zaměstnavateli, či vedoucímu pracovníkovi nenahlásil
  • odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování
  • odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

Každý klient je pro nás jedinečný a proto rádi ušijeme pojištění na míru.