Pojištění kariéry

Ochraňte si svoji kariéru a dosahované příjmy pro případ jejího dočasného nebo trvalého ukončení následkem úrazu nebo nemoci

Nahradíme Vám ztrátu příjmu při trvalém ukončení kariéry následkem úrazu nebo nemoci jednorázovou výplatou pojistné částky, kterou si určíte.

Při dočasném ukončení kariéry (nemoc, úraz) hradíme dohodnutou měsíční částku, která vychází z Vašich průměrných měsíčních příjmů.

Nejedná se tedy o klasické trvalé následky, kde Vám pojistitel hradí určité procento částky, ale náhradu Vašich ušlých příjmů.

Partnerem produktu je pojišťovna L‘loyds